Invalideret af allergi

Isothiazolinoner er konserveringsmidler, der anvendes i både industri- og forbrugerprodukter og er velkendte og vigtige årsager til kontaktallergi.
Methylisothiazolinone har tidligere kun været anvendt i meget små mængder som konserveringsmiddel, men har fra år 2000 haft stigende anvendelse i industriprodukter og er fra 2005 tilladt til konservering af kosmetiske produkter. Det har betydet et hastigt stigende antal tilfælde af allergi over for methylisothiazolinone. Methylisothiazolinone er også fordampelig, hvilket betyder at den kan afgives fx fra frisk maling til luften. Det betyder, at personer som er meget allergiske over for isothiazolinone kan have meget svært ved at undgå kontakt med isothiazolinoner og får svære symptomer.
I en ny artikel fra Videncenter for Allergi præsenteres fem patienter, der alle har fået allergi ved at være i kontakt med høje koncentrationer af isothiazolinone på arbejdet fx ved at arbejde med fremstilling af maling eller lim, og som efterfølgende har haft svær, invaliderende sygdom på grund af den udbredte anvendelse af isothiazolinone og forekomst i luften. Patienterne har haft symptomerne i form af generaliserede, blæredannende eksemer, vejrtrækningsbesvær og almen sygdomsfornemmelse. De har enten mistet deres arbejde eller har haft svært ved at fastholde deres erhverv.
Det har været kendt i mange år at isothiazolinoner kan være luftbårne og give allergiske symptomer, men antallet af patienter, som er ramt og sværhedsgraden af symptomerne er uden fortilfælde og giver grund til bekymring.
Læs mere om: