Individuals who are homozygous for the 2282del4 and R501X filaggrin null mutations do not always develop dermatitis and complete long-term remission is possible

Denne artikel viser, at de personer, der har total mangel på filaggrinproteiner i huden (defineret ved at være homozygote for filaggringenmutationerne R5012X og 2282del4), ofte har svær behandlingskrævende atopisk eksem og håndeksem.

 

Desuden viser den, at nogle personer aldrig oplever eksem, og at mange af dem med eksem har lange perioder uden eksem. Undersøgelsen er baseret på eksempatienter fra Gentofte Hospital, voksne danskere fra baggrundsbefolkningen og en børnekohorte med mange eksembørn.