Increased release of histamine in patients with respiratory symptoms related to perfume

Studiet sammenligner blodprøver, fra 17 patienter med slimhindesymptomer over for parfume med blodprøver fra 20 raske kontrolpersoner, ved at undersøger de basofile granulocytters reaktivitet over for parfume tilsat i 6 koncentrationer.

Ved de 3 højeste parfumekoncentrationer udviste blodcellerne hos begge grupper dosisrespons effekt ved frigivelse af histamin. Patienternes blodceller frigav dog væsentligt mere histamin ved den højest tilsatte parfumekoncentration i forhold til kontrolpersonernes. Den øgede reaktivitet kunne ikke overføres med serum til donor basofilocytter, hvorfor mekanismen ikke kan tilskrives IgE antistoffer.

 

Studiets fund er interessant idet subjektive symptomer relateret til parfume kobles med et målbart cellulært respons over for parfumestoffer (patienterne reagerede anderledes i dette studie).

 

Fundet har dog i første omgang ingen diagnostisk værdi for patienter med disse symptomer, men vil muligvis kunne øge den medicinske forståelse for symptomerne ved at besvare nogle af de væsentlige spørgsmål som studiet rejser:

 

1) kan fundet reproduceres, dvs. genfindes i andre grupper af patienter med lignende symptomer

2) frigiver de basofile granulocytter andre signalstoffer ved tilstedeværelsen af parfume og ses dette i højere grad hos patienter i forhold til kontrolpersoner

3) hvad er den biologiske mekanisme for det basofile parfumerespons som jo ikke er antistofmedieret

4) er det enkeltstoffer i parfume som forårsager det basofile respons eller er det effekten af parfumestoffer i kombination

5) vil mastceller i hud og slimhinder også udvise et øget respons over for parfumestoffer hos patienter med slimhindesymptomer over for parfume