Incidence of skin and respiratory diseases among Danish hairdressing apprentices.

Frisører udsættes via deres erhverv for flere kemiske stoffer med potentielt allergene og irritative egenskaber.

I dette 3-årige follow-up studie bestemmes incidensen af kontakturtikaria og eksem på hænder samt astma og snue (rhinitis) hos danske frisørelever, og sammenlignes med unge fra baggrundsbefolkningen. Samtidig undersøgte vi om frisørelever forlader uddannelsen pga. disse sygdomme.

Vi fandt at frisørelever havde en højere incidens af kontakturtikaria og eksem på hænder samt snue (rhinitis). I løbet af de 3 år undersøgelse varede, forlod lidt over 1/5 af frisøreleverne frisøruddannelsen, og mere end 70% af disse pga. en eller flere helbredsklager (muskelskeletlidelser (47,4%), hudsygdomme (47,4%) og luftvejssymptomer (23,7%)) .