Incidence of hand eczema in a population-based twin cohort: genetic and environmental risk factors

I denne opfølgende undersøgelse bestemtes incidens-raten, det vil sige antal nye tilfælde over tid, for håndeksem. Desuden undersøgtes risikofaktorer for håndeksem. Incidens-raten var 8,8 tilfælde per 1000 person-år. Enæggede tvillinger, som havde en med-tvilling med håndeksem ved undersøgelses start havde en dobbelt så høj risiko for at få håndeksem i opfølgningsperioden i forhold til tveæggede tvillinger, som havde en med-tvilling med håndeksem. Enæggede og tveæggede tvillinger hvis med-tvillinger ikke havde håndeksem havde samme risiko for at udvikle håndeksem. Dette resultat bekræfter, at arvelighed er en risikofaktor for at udvikle håndeksem. Positiv lappetest (kontaktallergi), atopisk eksem og vådt arbejde var også statistisk signifikante risikofaktorer for håndeksem, hvorimod alder, køn, rygning og alkohol ikke var forbundet med en øget risiko.