Immunological, chemical and clinical aspects of exposure to mixtures of contact allergens.

Vi udsættes ofte for blandinger af allergener, med forskellige styrker, på forskellige områder og med forskellige eksponeringstider. Det er derfor relevant at se på immunresponser på kombinationer af kontaktallergener.

I denne artikel giver forfatterne en generel introduktion til immunresponser på kontaktallergener og diskuterer litteraturen vedrørende allergenblandingers påvirkning af immunsystemet.