Immune responses to hair dyes containing toluene-2,5-diamine

Toluen-2,5-diamin (PTD) er det mest anvendte farvestof i permanente hårfarver tilgængelig på det skandinaviske marked. Dog vides der ikke meget om immunsystemets respons på PTD-holdige hårfarver.
 
I dette studie undersøges om immunsystemet påvirkes af  brug af PTD-holdige hårfarver.
 
Immunresponser mod to forskellige permanente hårfarve produkter, indeholdende henholdsvis 1,60 % (vægtprocent) og 0,48 % (vægtprocent) PTD i farve komponenten, samt forskellige koncentrationer af ren PTD, blev undersøgt i mus. Det lokale inflammatoriske respons blev undersøgt ved, at måle ørefortykkelse samt celleinfiltration ved histologiske snit af museører. T og B celle infiltration, og proliferation af disse, blev bestemt i de drænerende lymfeknuder.
 
Vi fandt at immunsystemets respons på PTD var koncentrationsafhængig både i hud og i lymfeknuder. Hårfarven, indeholdende 1,60 % PTD, inducerede stærk lokal inflammation, infiltration af T og B celler samt proliferation af disse, sammen med forhøjede antal regulatoriske T celler i de drænerende lymfe knuder. Hårfarven indeholdende 0,48 % PTD inducerede til sammenligning kun mindre respons i lymfeknuderne.
 
Permanente hårfarver med PTD kan være potente immunaktivatorer og kan inducere både pro- og anti-inflammatoriske responser. Responset er afhængigt af allergen dosis, antallet af allergener og eksponeringsmåden.