Identification of metallic items that caused nickel dermatitis in Danish patients

Igennem en 2-årig periode undersøgte sygeplejersker medbragte metalgenstande fra 70 eksempatienter med nikkelallergi. I alt 151 genstande blev undersøgt, og 66 (43 %) frigav nikkel ved anvendelse af dimethyl glyoxim-testen. Næsten alle genstandene var indkøbt efter EU's nikkeldirektiv blev indført. Kun to smykker var købt i udlandet og et smykke var arvet.