Hypersensitivity to local anaesthetics – update and proposal of evaluation algorithm

Denne artikel gennemgår litteraturen vedrørende allergiske reaktioner over for lokalbedøvelse. Det konkluderes, at allergiske straksreaktioner er sjældne, mens kontaktallergiske reaktioner forekommer i et mindre sjældent omfang. Endelig præsenteres et forslag til en evalueringsprotokol for patienter med formodet allergisk reaktion over for lokalbedøvelsesmidler.