High occurrence of rhinitis symptoms in hairdressing apprentices.

Frisører udsættes via deres erhverv dagligt for frisørprodukter indeholdende potentielt irritative og allergifremkaldende egenskaber, og særligt luftvejene er udsatte.

Formålet med dette tværsnits spørgeskemastudie er at undersøge om danske frisørelever har en højere forekomst af luftvejssymptomer så som allergisk snue (rhinitis) og pibende og hvæsende vejrtrækning end andre unge i samme aldersgruppe.

Vi fandt at frisørelever har en signifikant højere forekomst af allergisk snue (rhinitis) end unge danskere fra baggrundsbefolkning, hvilket indikerer at den daglige udsættelse for frisørprodukter udgør en risiko for udvikling af arbejdsbetingede luftvejssymptomer.