Heritability of hand eczema is not explained by comorbidity with atopic dermatitis

Årsagerne til udvikling af håndeksem er mange og forskellige. Både udefrakommende påvirkninger og medfødt mindre modstandsdygtig hud på grund af tidligere eller aktuel atopisk eksem (kaldes også børneeksem) kan øge risikoen for håndeksem.

 

En tidligere undersøgelse har vist, at tendensen til at udvikle håndeksem i nogen grad er arvelig. Det aktuelle studie undersøgte hvorvidt denne arvelighed ved håndeksem var forklaret ved samtidig tilstedeværelse af atopisk eksem. Tendensen til at udvikle atopisk eksem er nemlig arveligt betinget. Undersøgelsen sammenlignede enæggede og tveæggede tvillinger for at bedømme betydningen af arv og miljø for risikoen for at udvikle håndeksem. Undersøgelsen viste, at ca. 40 % af tilbøjeligheden til at udvikle håndeksem skyldes arvelige faktorer, mens ca. 60 % af tilbøjeligheden skyldes miljømæssige faktorer. Miljømæssige faktorer kan fx være udsættelse for vådt arbejde eller allergifremkaldende stoffer.

 

Med hensyn til prognosen for håndeksemet, viste undersøgelsen, at miljømæssige faktorer har den største betydning for udbrudsfrekvensen af håndeksemet (70 %). Behandling og sekundær forebyggelse er altså af stor betydning, når håndeksemet er opstået. Debutalder var udelukkende forklaret ved miljømæssige faktorer.