Hand eczema – prognosis and consequences: a 7 year follow-up study.

I studiet indgik 536 patienter med håndeksem. Sværhedsgraden af deres eksem blev vurderet med en fotografisk guide ved inklusionen og igen syv år senere. Yderligere information blev indsamlet ved hjælp af et spørgeskema.
Ved den opfølgende undersøgelse havde 73 % oplevet en bedring af deres eksem, dog havde 20 % moderat til meget svært håndeksem. Svært håndeksem og hyppige udbrud på inklusionstidspunktet var en risikofaktor for moderat til meget svært eksem på opfølgningstidspunktet. Eksem på andre steder af kroppen var også en risikofaktor for en dårlig prognose. I løbet af de 7 år oplevede relativt flere kvinder end mænd, at deres håndeksem havde negative erhvervsmæssige konsekvenser.  Kvinderne oplevede desuden, sammenlignet med mændene, en større negativ indflydelse på deres livskvalitet. Blandt personer med vedvarende håndeksem havde kun 40 % konsulteret en hudlæge i opfølgningsperioden.