Hand eczema in hairdressers: a Danish register-based study of the prevalence of hand eczema and its career consequences

Frisører har en høj forekomst af erhvervsbetinget håndeksem, og mange frisører bliver kun få år i faget. I dette studie undersøges, hvor hyppigt håndeksem forekommer, og om det er en årsag til at forlade frisørfaget. Undersøgelsen blev foretaget blandt frisører uddannet i perioden 1985-2007.

 

Resultaterne viste, at en meget stor andel af frisørerne havde forladt faget efter en kort karriere. Mange havde haft håndeksem, og håndeksem havde betydning for, om de valgte at forlade faget.