HAND ECZEMA GUIDELINES Based on the Danish guidelines for the diagnosis and treatment of hand eczema

Publikationen er baseret på guideline for diagnose og behandling af håndeksem, som Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe har udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab. Guidelinen giver anvisninger til udredning af patienter med håndeksem, klassifikation af sygdommen og behandlingsstrategier.