Hand eczema among hairdressing apprentices in Denmark following a nationwide prospective intervention programme: 6-year follow-up

Frisører er gennem deres arbejde særligt i risiko for at udvikle håndeksem som følge af deres daglige arbejde med vand og kemikalier fra hårprodukter. Som et led i forebyggelsen af håndeksem hos ny-uddannede frisører blev der i 2008-2010 gennemført et interventions studie på de danske frisør skoler. En del af skolerne indførte et specielt designet trænings program om forebyggelse af håndeksem og allergi med gode arbejdsvaner. Træningsprogrammet gav gode resulter efter 18 måneder, hvor de elever der havde fået den ekstra træning havde mindre håndeksem end elever med den traditionelle træning. 

6 år efter blev alle de tidligere deltagere kontaktet fra både skoler med og uden den ekstra træning, og spurgt ind til eksem, arbejdsvaner og allergi. Deltagerne ville efter planen nu være færdig uddannet frisører, såfremt de blev i faget. Begge grupper viste forbedrede arbejdsrutiner, især brugen af handsker var blevet bedre. Der var dog ikke forskel på antallet af personer der udviklede håndeksem i perioden, eller hvor mange der blev i faget. Den ekstra uddannelse har derfor ikke hjulpet nok til at give en målbar forskel efter 6 år og der må derfor gøres mere for at forebygge håndeksem.