76% af 365 undersøgte hårfarveprodukter indeholder de stærkt allergifremkaldende stoffer PPD og PTD

I en undersøgelse udarbejdet af Miljøstyrelsen og FORCE Technology er 365 forskellige hårfarver blevet undersøgt i en kortlægning af deres farvestoffers allergifremkaldende virkning

Der var ingen PPD, PTD eller produkter af disse stoffer i:

  • 18% af de permanente hårfarver.
  • 41% af de semi-permanente hårfarver.
  • 100% af skyllefarverne.
I alt indeholdt 24% af de undersøgte produkter ikke PPD, PTD eller deres salte og derivater. 44 af de 365 hårfarveprodukter (12%) indeholdte ingen ekstremt, stærkt eller moderat allergifremkaldende farvestoffer, alligevel er kun 2 af de 365 produkter vurderet som sikre pga. andre potentielt sundhedsskadelige virkninger.
Inden for gruppen af traditionelle, oxidative hårfarver var det ikke muligt at udpege bestemte produkttyper eller farver/toner, der kan siges at udgøre en mindre allergirisiko end andre. Kortlægningen bekræfter, at stort set alle oxidative hårfarver indeholder et eller flere allergifremkaldende hårfarvestoffer.
Fra d. 1. november 2012 skal hårfarveprodukter der indeholder hårfarvestoffer med ekstremt eller stærkt allergi-potentiale mærkes med advarselstrekant.

Fakta om hårfarve

  • Permanent hårfarve er et to-komponent oxidativt produkt, som blandes før brug. Ved permanent hårfarvning er håret farvet indtil nyt hår vokser ud.
  • Semi-permanent hårfarve holder ca. 24 hårvaske og er, ligesom permanent hårfarve, et to-komponent oxidativt produkt. Den oxidative effekt er dog mindre end i permanent hårfarve, og farven dækker ikke den naturlige hårfarve helt.
  • Skyllefarve holder ca. 8 til 12 hårvaske. Det er non-oxidativt og består kun af en komponent. Med skyllefarve er det kun muligt at ændre ens oprindelige hårfarve få nuancer og farven dækker ikke grå hår.