Guidelines for the presentation of contact allergy case reports.

Retningslinjer for præsentation af kontaktallergi case rapporter.

Case rapporter udgør en klassisk publikations måde, der bliver mere og mere værdsat, for eksempel på grund af deres uddannelsesmæssige værdi. Indenfor forskning i kontakt eksem, tjener case rapporterne ofte som vagtpost publikationer vedrørende nye allergener, eller nye eksponeringer for kendte allergener, eller om andre forhold, der fører til kontakt eksem.

CARE retningslinjer publiceret i 2013 anbefaler, standardiserede og fuldstændig indberetning af case rapporter på alle områder af medicin.

Denne artikel følger op på CARE anbefalingerne, og yderligere uddyber disse til anvendelse til case rapporter inden for kontakteksem.

Formålet med denne strukturerede vejledning er at give yngre eller uerfarne læger og forskere en kommenteret liste, med de væsentlige elementer der skal indgå, hvilke krav der skal opfyldes for skrive en case rapport høj af kvalitet, så den kan blive antaget af Contact Dermatitis eller andre tidsskrifter.