Gentagne tilfælde af ”idiopatisk” anafylaksi forårsaget af Povidon

Povidon er et fyldstof, der blandt andet bruges i kosmetik, lægemidler og fødevarer. Allergi over for povidon er sjælden.

En mand udviklede over en 10-årig periode gentagne, alvorlige allergiske reaktioner på lægemidler og kosmetik. Herudover var flere allergiske reaktioner tilsyneladende idiopatiske.

Kort tid efter den første, tilsyneladende idiopatiske, allergiske reaktion, blev han udredt for allergi over for penicillin på grund af en mulig allergisk reaktion over for penicillin som barn. Han blev fejlagtigt diagnosticeret med penicillin allergi, da penicillintabletten som blev brugt i forbindelse med udredning indeholdt povidon, og patienten udviklede anafylaksi i forbindelse hermed.

Yderligere allergiudredning som følge af flere allergiske reaktioner medførte korrekt diagnose i form af allergi over for povidon. En efterfølgende provokation med penicillin, der ikke indeholdt povidon, viste, at patienten ikke var allergisk over for penicillin. Patienten har ikke haft flere allergiske reaktioner efter korrekt diagnose med allergi over for povidon.

Original overskrift: Repeated “idiopathic” anaphylaxis caused by Povidone