Genmutation giver måske mere D-vitamin i blodet

 

I en netop offentliggjort undersøgelse, viser forsker ved Videncenter for Allergi, at personer, som har en særlig genmutation, også har mere D-vitamin i blodet. Ca. hver 10. dansker har en sådan mutation, som betyder at man helt mangler eller danner mindre af et protein kaldet filaggrin. Filaggrin findes i de yderste lag af huden og er vigtig for hudens evne til at yde beskyttelse mod omgivelserne som fx solens stråler. Genmutationen viser sig ved meget tør hud og giver øget risiko for eksem. Teorien er at solens stråler nemmere trænger ned i huden, hvorfor man danner mere D-vitamin, hvis man har mutationen.
 
Mangel på D-vitamin kædes sammen med en række sygdomme og det er muligt at personer med eksemsygdom, der skyldes filaggrinmutation på denne måde har en fordel.
 
Der er tale om et meget omfattende studie hvor data fra 5 befolkningsundersøgelser med i alt næsten 10.000 personer er analyseret, fx indgår data fra Dansk Børneastma Center (COPSAC) og forskningscenter for sygdom og sundhed i Glostrup samt tyske grupper. For at sammenhængen kan bevises endeligt skal der eksperimenter til.
  
Læs mere om: