General practitioners’ experiences with provision of healthcare to patients with self-reported multiple chemical sensitivity

Formålet med undersøgelsen var at beskrive alment praktiserende lægers erfaring med og håndtering af patienter, der søger læge på grund af symptomer ved udsættelse for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Undersøgelsen var en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse henvendt til 1.000 tilfældigt udvalgte alment praktiserende læger.

 

I alt 691 alment praktiserende læger (69 %) returnerede et udfyldt spørgeskema. Heraf angav 431 (62,4 %) læger, at de havde haft mindst én konsultation inden for de seneste 12 måneder med en patient, der oplevede at få symptomer ved udsættelse for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Omkring halvdelen af de alment praktiserende læger vurderede, at patientens tilstand var kronisk, samt at de sjældent følte sig i stand til at indfri forventningerne til konsultationen. Hovedparten (73,5 %) havde henvist patienten til en speciallæge og oftest til læger med speciale i allergi, øre-, næse-, -halssygdomme, arbejds- og miljømedicin, lungemedicin eller hudsygdomme. På spørgsmålet om årsagerne til at duft- og kemikalieoverfølsomhed opstår, svarede mere end halvdelen af lægerne (64,3 %), at symptomerne skyldes et komplekst samspil mellem fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer. Knap en tredjedel (27,6 %) mente, at årsagerne primært var somatisk betingede, mens 7,2 % mente symptomerne alene kunne forklares ud fra psykologiske problematikker. Hovedparten (86,3 %) af de praktiserede læger, der havde set en patient med symptomer inden for de sidste 12 måneder, anbefalede patienten enten delvis eller total undgåelse af udsættelse for dufte og kemiske stoffer. Samtidig efterspurgte 84,5 % mere viden om tilstanden, diagnostiske værktøjer og kliniske retningslinjer.

 

På trods af at der i Danmark ikke findes en anerkendt diagnose for symptomer relateret til udsættelse for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer, er patienten kendt i almen praksis. Hovedparten af de adspurgte praktiserende læger mente, at årsagen til at symptomerne opstår skyldes et komplekst samspil mellem multiple faktorer. Symptomernes forløb og hvordan sundhedsvæsnet bedst håndterer denne patientgruppe, var der forskellige holdninger til og mange praktiserende læger fandt det svært at indfri patientens forventninger. Hovedparten af de adspurgte praktiserende læger efterspurgte mere viden og kliniske redskaber til behandling af denne patient.