Fragrance mix II in the baseline series contributes significantly to detection of fragrance allergy

Fragrance mix II (FMII) er en relativ ny screeningsmarkør til diagnosticering parfumeallergi. Den har været anvendt i Danmark siden 2005. Formålet med studiet var at undersøge hvorvidt FM II bidrager til de øvrige parfume screeningsmarkører der bliver anvendt. Medlemmer af Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe havde epikutantestet 12 302 individer i perioden 2005 til 2008.

FM II gav et positivt resultat hos 4,5 %. I alt havde 1298 (10,6 %) en positiv reaktion for et eller flere at de testede parfumestoffer. FM II identificerede yderligere 202 individer med en parfumeallergi, som ikke ville være blevet diagnosticeret af de øvrige parfumemarkører. Konklusionen er at fragrance mix II bidrager væsentligt til identificering af individer med parfumeallergi.