Fragrance allergy: Diagnosis, causes and quality of life

Denne ph.d. afhandling omhandler allergi over for parfumestoffer. Afhandlingens overordnede formål var at undersøge: 1) om den ”nye” screeningsmarkør, fragrance mix II (FM II) bidrager til udredningen af allergi, 2) hvilke eksponeringskilder der hyppigst forårsager allergisk kontakteksem over for parfumestoffer og 3) i hvilken udstrækning allergi over for parfumestoffer påvirker livskvaliteten.