Fragrance allergy and quality of life - development and validation of a disease-specific quality of life instrument

Parfumeallergi er en livslang tilstand, som kan være årsag til vedvarende eksem eller gentagne tilfælde af eksem, hvilket kunne påvirke livskvaliteten. Dette er ikke tidligere undersøgt og et sygdoms-specifikt livskvalitets spørgeskema til parfumeallergi eksisterer ikke. Derfor var formålet med dette studie at udvikle og validere et sygdoms-specifikt spørgeskema til at undersøge livskvaliteten blandt folk med parfumeallergi.

Spørgsmålene i det sygdoms-specifikke spørgeskema blev udviklet på baggrund af beskrivelser fra 68 personer med parfumeallergi, hvor de beskriver hvorledes deres parfumeallergi påvirker deres livskvalitet. Spørgeskemaet kom til at indeholde i alt 13 spørgsmål.  Det blev testet i en spørgeskema undersøgelse blandt 1650 personer , der alle tidligere havde været undersøgt for allergi på Gentofte Hospital. Endvidere blev der foretaget en re-test 3-6 måneder efter.  I alt var det 1084 personer (66%) der besvarende spørgeskema undersøgelsen, som var sendt ud med post.

Det overordnede resultat af studiet var at det sygdoms-specifikke spørgeskema, som blev udviklet var et godt instrument til at undersøge livskvaliteten hos folk med parfumeallergi.