Fragrance allergy and quality of life  –  a case-control study

Duftstoffer kan forårsage kontaktallergi, hvilket kan påvirke livskvaliteten (QoL). I dette studie undersøges livskvaliteten blandt patienter med en parfumeallergi ift. andre eksempatienter.

Et spørgeskema blev sendt til personer med en positiv lappetest over for et duftstof, samt til en kontrolgruppe (n = 1100). Skemaet indeholdte spørgsmål om eksem og det nyudviklede livskvalitetsindeks til parfumeallergikere.
En forringelse af livskvalitet blev observeret hos kvinder med duftallergi sammenlignet med kontrolgruppen (p = 0,042 ), hvorimod samme tendens ikke kunne findes blandt mænd. Flere faktorer spillede en væsentlig rolle i forringelsen hos kvinder:
  • Antallet af parfumeallergier
  • Sværhedsgraden af lappetestreaktionen
  • Alder kombineret med nyere diagnose
  • Allergi overfor bestemte duftstoffer/markører
Parfumeallergikere er lige så berørt i deres livskvalitet som andre eksem patienter. Men kvinderne, og især nydiagnosticerede unge kvinder, synes at være mere svækket i deres QoL end andre eksempatienter.