Forsker fra Videncenter for Allergi modtager priser

E.A.A.C.I. Milano 2013 logo
Desinfektionsmidlet klorhexidin bruges hyppigt på hospitaler, men findes også i mange almindelige husholdninger. Allergi over for klorhexidin kan enten vise sig som kontakteksem eller en allergisk straksreaktion. Symptomerne ved en straksreaktion kan være meget varierende fra mild hudkløe til anafylaktisk shock, der i sjældne tilfælde kan ende med hjertestop.
Læge og ph.d. studerende på Videncenter for Allergi Morten Schjørring Opstrup har i samarbejde med overlæge Lene Heise Garvey fra Dansk Anæstesi Allergi Center på Gentofte Hospital evalueret de undersøgelser, der bruges til at diagnosticere straksallergi over for klorhexidin.
Resultaterne af disse undersøgelser blev udvalgt til præsentation ved verdens største allergikongres EAACI-WAO, der for nyligt blev afholdt i Milano. Dette blev en stor succes, da Morten vandt både en posterpræsentation og en foredragskonkurrence.
Næste år bliver kongressen afholdt I København, og det bliver spændende at se, om successen kan gentages på egen jord.
Læs mere om: