Fødevareallergi kan skyldes huden

Nedsat barrierefunktion i huden og øget risiko for børneeksem (atopisk dermatitis) hænger sammen med mutationer i et gen som styrer dannelsen af proteinet filaggrin i huden (filaggrinmutationer). Disse mutationer er vist at give en høj risiko for jordnøddeolieallergi.

 
I en undersøgelse foretaget af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup med deltagelse af forskere fra Videncenter for Allergi undersøgtes sammenhængen mellem symptomer på fødevareallergi (selvrapporterede), alkoholfølsomhed i befolkningen og filaggrinmutationer i en stikprøve på 3.471 voksne danskere.
 
Ved statistiske analyser fandt man at filaggrinmutationer hang sammen med selvrapporteret allergi over for æg, mælk, fisk og hvede. Der var 2-3 gange øget risiko for at have haft symptomer på fødevareallergi, hvis man havde filaggrinmutationer. Mutationer i filaggringenet var også associeret til risiko for alkoholfølsomhed, visende sig ved fx løbenæse, vejrtrækningsbesvær eller udslæt efter alkoholindtagelse.
 
Disse fund tyder på at huden og en defekt barriere kan være vigtig for om allergi over for fødevarer opstår. Det tænkes at mad på huden under spisning kan være anledning til allergi. Folk med astma og høfeber har hyppigere symptomer på alkoholoverfølsomhed end andre, hvilket igen kan hænge sammen med filaggrinmutationer. Mekanismerne bag alkoholoverfølsomhed kendes ikke.
 
Læs mere om: