Fluctuations in the prevalence of chromate allergy in Denmark and exposure to chrome-tanned leather

Dette epidemilogiske studie viser, at forekomsten af kromallergi blandt eksempatienter i syddanmark faldt indtil 1995 pga. mindre udsættelse for krom i cement, men at forekomsten af kromallergi er steget signifikant imellem 1995 og 2007 pga. lædereksponering fra blandt andet sko og handsker.