Filaggrin null-mutations may be associated with a distinct subtype of atopic hand eczema

På basis af 8 patienter med filaggrin-genmutationer foreslås det, at håndeksem blandt disse patienter har en distinkt morfologi. Eksemet sidder typisk på hånd- og fingerrygge. Det er fissureret, der er sparsom involvering af håndflader og håndled med nogen aktivitet.