Filaggrin null-mutations increase the risk and persistence of hand eczema in subjects with atopic dermatitis: results from a general population study

Ved hjælp af data fra befolkningsundersøgelsen i Glostrup, blev en eventuel sammenhæng mellem håndeksem og filaggrin genotype undersøgt.

 

Filaggrin genet koder for et protein, der er vigtigt for hudens barrierefunktion. 3.335 personer blev genotypet og svarede på et spørgeskema. Der blev fundet en positiv sammenhæng mellem det at have en filaggringendefekt og rapportere håndeksem blandt personer med atopisk eksem, mens der ikke var nogen sammenhæng for personer uden atopisk eksem.