Filaggrin null mutations and association with contact allergy and allergic contact dermatitis: results from a tertiary dermatology clinic

Specifikke ændringer i arvemassen (filaggrinmutationer) kan føre til, at man mangler proteinet filaggrin i de øverste hudlag. Mangel på filaggrin øger risikoen for at få børneeksem og gør også huden mere sårbar over for udefrakommende stoffer.

 

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, om disse filaggrinmutationer også havde betydning for forekomsten af kontaktallergi, multiple kontaktallergier, håndeksem, samt om de påvirker forløbet af eksemsygdom.

 

Undersøgelsen viste, at der ikke var nogen sammenhæng mellem filaggrinmutationer og nikkelallergi, multiple kontaktallergier eller håndeksem. Derimod var personer med filaggrinmutationer yngre, når de første gang fik eksem samt havde tendens til, at eksemsygdommen alt i alt varede længere.