Filaggrin null alleles are not associated with hand eczema or contact allergy

Filaggrin er et protein, som findes i de yderste lag af huden. Proteinet har stor betydning for hudens barrierefunktion og for hudens evne til at binde vand. Personer, som har en defekt i genet for filaggrin, har en nedsat mængde eller fuldstændig mangel på filaggrin i huden, hvilket giver sig til udtryk i varierende grad af hudtørhed. Det er tidligere vist, at en defekt i genet for filaggrin medfører en øget risiko for atopisk eksem. Artiklen beskriver en undersøgelse, hvor en eventuel sammenhæng mellem ovennævnte gendefekt for filaggrin og håndeksem eller kontaktallergi blev undersøgt. Der fandtes ingen sammenhæng mellem gendefekten og håndeksem eller kontaktallergi. Undersøgelsen bygger imidlertid på et lille materiale, hvorfor yderligere undersøgelser er nødvendige.