Filaggrin mutations are strongly associated with contact sensitization in individuals with dermatitis

En overhyppighed af allergi over for kemiske stoffer blev fundet hos personer med filaggrinmutationer og samtidig eksemsygdom i en befolkningsundersøgelse.