Filaggrin is a Predominant Member of the Denaturation-Resistant Nickel Binding Proteome of Human Epidermis

Ved hudkontakt med nikkel ophobes nikkel-ionerne i de yderste hudlag. Denne binding kan være essentiel for at modvirke udvikling af nikkelallergi, da nikkel derfor tilbageholdes og ikke penetrerer til dybere og levende dele af vævet, hvor immunsystemet aktiveres. 
Filaggrin er et hudprotein, der findes i de yderste hudlag. Op til 10 % af europæerne har nedsat mængde eller mangel på filaggrin i huden, og disse individer ser ud til at være særligt disponerede for at udvikle nikkelallergi og -eksem.
 
Filaggrin-proteinet er bygget op af komponenter, der teoretisk kunne binde nikkel. Derfor undersøgte vi i denne artikel, om filaggrin, der blev oprenset fra huden, faktisk var i stand til det. Vi undersøgte også, hvorvidt andre proteiner kunne binde nikkel. Det blev gjort ved immobiliseret nikkel affinitetskromatografi og identificering af proteiner med western blotting og tandem massespektrometri.     
Det viste sig, at filaggrin både fra de aller yderste hudceller og dybereliggende hudlag havde stærke nikkelbindingsevner. Der var også en række andre proteiner, der muligvis bandt nikkel, filaggrin var dog en af de mest dominerende, og den eneste, der kunne binde under alle eksperimentielle forhold.
 
Filaggrins stærke nikkelbinding kan muligvis forklare den øgede risiko for nikkelallergi i individer, der mangler dette protein i huden, og som altså mangler en funktionel nikkelbarriere.