Filaggrin genotype and skin diseases independent of atopic dermatitis in childhood.

Denne artikel er baseret på et udsnit af mor-barn kohorten hvor 1547 børn er undersøgt.

I artiklen undersøges det hvorvidt filaggrin mutationer er associeret med andre børne sygdomme end atopisk eksem. Det konkluderes at risikoen for hudsygdom i barndommen er let øget hos børn med filaggrin mutationer for atopisk eksem, generelt uspecifikt udslet, og nældefeber.