Filaggrin gene mutations and the distribution of filaggrin in oral mucosa of patients with oral lichen planus and healthy controls.

Oral lichen planus og orale lichenoide læsioner er hyperkeratotiske mundslimhindesygdomme og filaggrin essentiel for keratinisering. Vi ønskede derfor at undersøge om fordelingen af filaggrin er ændret i disse læsioner i forhold til i den raske mundslimhinde samt at undersøge om patienterne havde en højere forekomst af mutationer i filaggrin-genet sammenlignet med raske kontrol personer.

Der blev inkluderet 49 patienter og 29 raske kontrol personer i projektet. Der blev foretaget en tandlægeundersøgelse, der blev taget en vævsprøve fra mundslimhinden, der blev foretaget en undersøgelse af huden og der blev testet for defekter i filaggrin genet (R2447X, R501X, 2282del4). Vævsprøverne blev farvet med poly- og monoklonale filaggrin-antistoffer og denne farvning var mere signifikant mere intens hos patienter med oral lichen planus og orale lichenoide reaktioner sammenlignet med raske kontrol personer (P = 0.000025). Der blev ikke registreret nogen forskel i forekomsten af defekter i filaggrin genet mellem patienter og raske kontrol personer. Oral lichen planus og orale lichenoide reaktioner er forbundet med en ændret fordeling af filaggrin i mundslimhinden uafhængigt af defekter i filaggrin genet.