Failure of total hip implants: metals and metal release in 52 cases.

Komplikationer ved hofteimplantater: metaller og metalfrigivelse i 52 tilfælde. 

Når indsættelse af en kunstig hofte mislykkes, er der flere faktorer, der kan spille ind.

En hypotese er, at korrosion og slid af legeringer resulterer i metal ionfrigørelse, som derefter kan forårsage sensibilisering og endog implantatsvigt på immunologisk baggrund. I denne undersøgelse så vi på 52 patienter med komplikation ved hofteimplantat og vurderede kobolt, nikkel og krom (VI) frigivelse fra implantaterne, og metal sammensætningen i metal-ethylen hofteimplantaterne.

Vi fandt, at kobolt og nikkel blev frigivet fra nogle af implantaterne og korrosion blev også hyppigt observeret.

Metal ioner og partikler korroderet fra metal-polyethylen kan spille en rolle, når der opstår komplikationer med et hofteimplantat.