Exposure to phenols, parabens and UV filters: Associations with loss-of-function mutations in the filaggrin gene in men from the general population.

Dette studie viser i et case control design at der er højere forekomster af diverse hormonforstyrrende stoffer blandt voksne mænd med filaggrin genmutationer sammenlignet med personer uden disse mutationer. Dermed synes denne ret omfattende gruppe der udgør næsten 10% af alle danskere at være særlig sårbar overfor hudeksponering for disse kemikalier.