Exposure of eyes to perfume: a doubleblind, placebo-controlled experiment

Et instrument til dobbeltblindede placebokontrollerede øjeneksponeringer med parfume blev udviklet. Øjenfølsomheden hos 21 patienter med slimhindesymptomer over for parfume blev sammenlignet med følsomheden hos 21 kontrolpersoner. Parfumedampe kunne fremkalde øjensymptomer uafhængigt af lugtesansen hos begge grupper. Der var dog ingen statistisk signifikant forskel i øjenfølsomhed over for parfumedampe grupperne i mellem.