Experimental patch testing with chromium-coated materials.

 

Krombelægninger på metallegeringer kan være dekorative og forebygger korrosion og metalion frigivelse.

Tidligere studie har vist at håndtering af en kromholdig skive resulterede i kromaflejring på huden.

I dette studie blev 15 patienter inkluderet: 10 med kromallergi og 5 patienter uden kromallergi.

Alle blev testet med kaliumdichromat, koboltchlorid, nikkelsulfat og ni forskellige metalskiver. De krom-allergiske patienter blev også lappetestet med seriefortyndinger af kaliumdichromat.

Ingen kontrol patienter reagerede på nogen af ​​metalskiverne. Mange af patienterne med kromallergi reagerede på metalskiver med både krom (III) og krom (VI) overflader. Vores resultater viser, at både krom (VI) og krom (III) udgør en risiko for kromallergiske patienter.