Excessive nickel release from mobile phones-a persistent cause of nickel allergy and dermatitis

På trods af politisk vilje til at begrænse nikkelfrigivelse fra almindelige forbrugerprodukter, er nikkelallergi fortsat hyppigt forekommende. Det skyldes til dels brug af mobiltelefoner, hvorfor EU's nikkeldirektiv i 2009 blev revideret, således at også mobiltelefoner blev inddraget.

 

Før denne lovgivning trådte i kraft frigav ca. 20 % af mobiltelefoner for meget nikkel. Vi undersøgte igen mobiltelefoner på det danske marked et år efter lovændringen. Vores undersøgelse viste, at andelen af mobiltelefoner, der frigiver for meget nikkel, er uændret, altså ca. 20 % på trods af EU-lovændringen. Vi vil derfor igen opfordre producenterne til at måle nikkelfrigivelse fra metalliske komponenter, der anvendes i produktionen af mobiltelefoner.