Excessive nickel release from earrings purchased from independent shops and street markets – a field study from Warsaw and London

Dette studie viste, at billige øreringe købt fra forskellige kategorier af forretninger (markeder, indivdiuelt ejede butikker, kædebutikker) i London og Warszawa alle frigav nikkel i mængder, der medfører risiko for udvikling af nikkelallergi og eksem. Således var 15 % af 205 øreringe købt i London og 18 % af 206 øreringe købt i Warszawa positive for nikkelfrigivelse, da de blev undersøgt med nikkeltesten. Størst var risikoen for nikkeludsættelse ved køb af smykker fra markeder.