Evidence That Loss-of-Function Filaggrin Gene Mutations Evolved in Northern Europeans to Favor Intracutaneous Vitamin D3 Production.

Denne hypotese artikel viser at filaggrin genmutationer er hyppigere jo længere man kommer fra ækvator og foreslår er der har været en fordel ved at have mutationen da den har øget vitamin D koncentrationen i boldet hos dem med mutation, hvilket har ført til bedre overlevelse.