Ethosome formulations of known contact allergens can increase their sensitizing capacity

Liposomer har de sidste 20 år fundet anvendelse i kosmetiske produkter. Ved at indkapsle kosmetiske ingredienser og lægemidler i liposomer og andre mikro- og nanopartikler er det muligt at øge behandlingseffekten.

 

Hvordan denne indkapsling påvirker risiko for udvikling af allergisk kontakteksem er hidtil ikke undersøgt men et meget relevant spørgsmål, da hudprodukter, der anvender denne teknologi, forekommer med større hyppighed i markedet.

 

Forsøg på mus har vist, at to forskellige kontaktallergener bliver mere potente ved indkapsling i en bestemt type liposomer, såkaldte ethosomer.