Et systematisk review, der undersøger, i hvor høj grad kliniske billeder deles i prospektive, randomiserede, kontrollerede forsøg med patienter med psoriasis og biologiske stoffer

For mange patienter, herunder dem med psoriasis, kan det være svært at forstå videnskabelige manuskripter med kliniske resultatet, men de fleste patienter kan forholde sig til billeder ved behandlingsstart og opfølgning, især for hudsygdomme. Denne undersøgelse havde til formål at vurdere andelen af delte kliniske billeder i psoriasisforsøg. Der blev udført en systematisk gennemgang, som var begrænset til randomiserede kontrollerede forsøg, og blandt disse blev kun undersøgelser, der involverede biologiske midler til behandling af psoriasis inkluderet. Databaserne Embase, MEDLINE og Scopus blev gennemsøgt for kvalificerede studier. I alt blev 152 studier inkluderet. Når man kombinerer disse, blev 62.871 patienter randomiseret. I alt blev der delt 203 billeder af 60 patienter i manuskripterne, hvilket giver en samlet delingsrate på 0,1%. Patientbilleder er sjældent inkorporeret i manuskripter til kliniske forsøg, hvilket forringer fortolkningen for patienterne. Inkludering af billedmateriale ville styrke patienternes perspektiv og forståelse af, hvilke behandlingseffekter der kan forventes. Som sådan bør denne systematiske gennemgang være en opfordring til medicinalindustrien, andre sponsorer og redaktioner om at forbedre den nemme overførsel af information til patienter ved hjælp af billeddata.

Original Overskrift: A systematic review investigating at what proportion clinical images are shared in prospective randomized controlled trials involving patients with psoriasis and biological agents