Epoxyallergi og arbejde

Epoxy anvendes mange steder i industrien i lim og over-fladebehandling. Det er stærkt allergifremkaldende og man må derfor ikke arbejde med epoxyprodukter før man har haft kursus i hvordan man beskytter sig.

Videncenter for Allergi har sammen med et netværk af hudlæger fra Dansk Kontaktdermatitis Gruppe kortlagt årsager og konsekvenser til epoxyallergi på arbejdet.
  • I alt 95 patienter blev identificeret med erhvervsbetinget epoxyallergi i perioden 2005-2009. Heraf havde halvdelen ikke haft det af Arbejdstilsynet lovpligtige kursus og hver tredje anvendte ikke handsker.
  • Epoxyallergi sås hyppigst blandt fabriksarbejde, i vindmølleindustrien, blandt malere og ved arbejde med gulvlægning.
  • I over halvdelen af tilfældene udvikledes allergi over for epoxy inden for det første år af ansættelsen.
  • I ca. 20 % af tilfældene havde epoxyallergien medført at personen mistede sit job eller måtte gå på pension, hos 20 % havde allergien også medført økonomisk tab.
Den lovgivning, der skal beskytte personer, som arbejder med epoxy, overholdes tilsyneladende ikke altid med store konsekvenser for de, der udvikler allergi over for epoxy.

Læs mere om epoxyallergi

Læs mere om allergi hos malere

Læs vejledningen om epoxyarbejde

Test din viden om epoxyallergi