Epicutaneous exposure to nickel induces nickel allergy in mice via a MyD88-dependent and interleukin-1-dependent pathway.

Hududsættelse for nikkel inducerer nikkelallergi i mus via en MyD88-afhængig og interleukin-1-afhængig vej.

Formålet med denne undersøgelses, var at udvikle en musemodel, som afspejler den måde mennesker udvikler nikkelallergi på, altså gennem huden. Vi ville også undersøge de mekanismer der er involveret i sådanne allergiske reaktioner.

Undersøgelsen viste at hududsættelse for nikkel fremprovokerer nikkelallergi i mus.

Den allergiske reaktion over for nikkel efter hudeksponering er afhængig af MyD88 og interleukin 1 receptorer.