Enhanced sensitization and elicitation responses caused by mixtures of common fragrance allergens

Allergifremkaldende stoffer forekommer ofte samme i produkter, der anvendes på huden fx. parfumer, cremer og hårfarver. Alligevel ved man relativt lidt om, hvorvidt stofferne virker kraftigere på immunsystemet i blandinger, end når man bare udsættes for dem enkeltvis.

 

I et forsøg udsattes mus for allergifremkaldende parfumestoffer enkeltvis og i kombinationer af tre stoffer sammen. Den allergiske reaktion var kraftigere, når musene blev udsat for de tre stoffer sammen end enkeltvis, og det gjaldt både i sensibiliseringsfasen, hvor allergien opstår, og i eliciteringsfasen, hvor man får symptomer af sin allergi.