Encapsulating contact allergens in liposomes, ethosomes, and polycaprolactone may affect their sensitizing properties

Liposomer og andre vesikelsystemer bruges i stigende grad i kosmetik og topikale lægemidler, men effekten af denne indkapsling er kun sparsomt belyst. Dette studie undersøger hvordan allergenerne isoeugenol, dinitro-chloro-benzen og kaliumdikromat indkapslet i liposomer, ethosomer og polycaprolacton påvirker sensibiliseringsfasen i en musemodel. Sensibiliserings testen ”The Local Lymph Node Assay”, der er valideret og godkendt af OECD og FDA, anvendes.

 

Forsøgene viser, at ethosomer øger de lipofile allergeners (isoeugenol og dinitro-chloro-benzene) sensibiliseringsegenskaber, hvorimod polycaprolacton beskytter mod sensibilisering. Indkapslingen af kaliumdikromat i alle tre vesikelsystemer har ingen effekt på sensibiliseringen. Hvorvidt størrelsen af vesiklerne spiller en rolle er uklart, da der fremkommer modsat rettede resultater.