Emission of isothiazolinones from water-based paints.

De allergifremkaldende konserveringsmidlerne methylisothiazolinone (MI), methylchloroisothiazolinone (MCI) og benzisothiazolinone (BIT) bliver brugt i en lang række forskellige industrielle produkter deriblandt maling og kosmetik. Isothiazolinonerne er en hyppig årsag til kontakt allergi hos malere og der er publiceret flere tilfælde af voldsomme allergiske reaktioner på grund af afdampning af især MI fra nymalede overflader. I undersøgelsen blev koncentrationerne af MI, MCI og BIT i vandbaseret maling analyseret og afdampningen fra maling blev undersøgt i et klimakammer samt i en nymalet lejlighed. Undersøgelsen viste, at de 19 malinger alle indeholdt MI, 16 af malinger indeholdt BIT og 4 indeholdt MCI. I kammer undersøgelsen peakede afdampningen efter få timer, men fortsatte efterfølgende i mere end 40 dage. I lejligheden kunne vi detektere MI flere dage efter malingen var påført. Den langvarige afdampning og derved kroniske eksponering bekræfter de kliniske observationer at MI kan være en årsag til luftbåren kontakt allergi blandt malere og forbrugere.