Elicitation threshold of cobalt chloride: analysis of patch test dose-response studies.

Denne artikel har anvendt data fra 5 eksperimentelle studier der allerede er publiceret til at bestemme tærskelværdien for elicitering af allergisk kobolt eksem. De tidligere studier har alle lappetestet en række kobolt allergikere med seriefortyndinger af kobolt og udfra kliniske reaktioner defineret hvornår de reagerede.

Udfra de mange data har vi i denne artikel udregnet og defineret den koncentration der skal til at elicitere allergisk kobolt eksem hos 10% (efficient dose 10%=ED10). Vi fandt at ED10 værdien havde et range mellem 0.0663 og 1.95 µg cobalt/cm(2) svarende til 30.8-259 ppm. Disse data kan anvendes til profylakse af allergisk kobolt eksem.